COMPLIANCE & BUSINESS ETHICS

LET'S TALK!


Binnen wet- en regelgeving is alles wel vastgelegd. Maar wie kent de óngeschreven regels van het ethisch zakendoen? Compliance People weet wat nodig is om hier solide beleid op te voeren. En welke eisen dit stelt aan de compliance professionals. Wat betekent dit voor uw organisatie? Laten we hier eens over praten.

Compliance People, een label van Legal People

Bemiddeling van compliance specialisten

Compliance People is een label van Legal People, het eerste gespecialiseerde executive search consultancy voor juristen in Nederland.

Die uitnodiging voor het theater, een vermoeden van fraude bij een partner in de keten, onze deelname in Afrika. We lopen er allemaal wel eens tegenaan. Zo’n situatie waarin het aankomt op zakelijke ethiek, wanneer wettelijke regels geen houvast bieden. Hoe ga je daarmee om? Zijn hier heldere richtlijnen voor binnen uw organisatie?

Het opzetten en uitvoeren van een solide compliance-beleid, in lijn met de business ethics van een organisatie, stelt hoge eisen aan de compliance professional – van uitvoerend medewerker tot verantwoordelijk lid van de raad van bestuur. Door de complexiteit van de functie en de persoonlijkheidskenmerken van een compliance professional is de zoektocht naar een geschikte professional altijd maatwerk.

Executive search

Al sinds compliance een aparte discipline binnen de juridische markt werd, heeft Legal People compliance functies vervuld. Dit betekent dat wij kunnen bogen op een ruime ervaring in deze markt. Sinds 2015 brengen wij nog meer focus aan door de naam Compliance People te gebruiken, als label van Legal People.

Onder het label Compliance People verzorgen wij de search & selectie van compliance specialisten. Wij hebben een zeer grondige kennis van de compliance wereld. Deze kennis gecombineerd met onze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat wij nagenoeg alle opdrachten op compliance gebied succesvol vervullen.

100% succes bij de vervulling van uw compliance vacature

Interim Solutions

Ook in het vervullen van korte termijn vraagstukken op het gebied van compliance, bijvoorbeeld het opstellen van een compliance programma, hebben wij ruime ervaring. Inmiddels beschikken wij over het meest actuele bestand van interim-compliance specialisten.

Recente vacatures

Integriteit en Compliance officer


Een uitdagende positie waarbij integriteit en compliance in aanraking komen met de vele personen betrokken bij deze dienstverlener.

Ideële organisaties en social enterprises

Naast ons werk voor commerciële organisaties en overheden zagen wij dat bij ideële organisaties en social enterprises ook steeds vaker de wens naar juridische ondersteuning ontstond. Wij verrichten al een aantal jaren op pro bono basis opdrachten voor ideële organisaties en werken tevens voor social enterprises. Voor deze doelgroep hanteren wij een speciaal tarief.

Onze verschillende labels

Legal People

Legal People bemiddelt ervaren juristen voor permanente functies en juridische functies op interim- basis.

Legal People richt zich op hoogwaardige functies voor (inter-) nationale bedrijfsjuristen, advocaten en (kandidaat-) notarissen.

Compliance People

Compliance People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren compliance specialisten en vervult tevens strategische compliance posities op interim-basis.

Tax People

Tax People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren fiscalisten en vervult tevens fiscale posities op interim-basis.

Ons team

Wij werken al jaren met een vast team van integere, gedreven adviseurs en executive search assistants. Wat ons bindt is de passie voor ons vak. Wij zijn trots op de wijze waarop wij in alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, fiscalisten en opdrachtgevers aan elkaar weten te verbinden. De wijze waarop wij dat doen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de best practice in onze markt. Wij leveren binnen een afgesproken termijn een geselecteerd aantal kandidaten, die daadwerkelijk passen binnen het van tevoren afgesproken profiel. Onze procedure wordt door de markt als professioneel en succesvol ervaren. Onze werkwijze levert een slagingspercentage van meer dan 95% en in geval van bedrijfsjuridische posities 100%.

Onze opdrachtgevers