Category: Nieuws

Willemijn Schinck Adviseur Legal People

Willemijn Schinck is per 1 februari 2017 werkzaam bij Legal People, moederbedrijf van Compliance People,  als Adviseur Executive Search.

Sinds de start van haar carrière in 2014 heeft Willemijn zich door het vervullen van de functies van Medewerker Executive Search en Project Manager Interim Solutions de werkwijze van Legal People eigen gemaakt en kent zij de markt en de kandidaten door en door.

Naast het vervullen van search- en selectieopdrachten voor advocatuur en bedrijfsleven is Willemijn het eerste aanspreekpunt voor interim-juristen en interim-compliance professionals die interesse hebben in een mogelijke samenwerking via Legal People Interim Solutions. Daarbij heeft MVO haar bijzondere interesse.

Willemijn is bereikbaar via wschinck@legalpeople.nl en 020-6125522.

Onno Verkuyl sinds 1 januari 2017 aandeelhouder en directeur van Legal People

Met ingang van afgelopen 1 januari is Onno Verkuyl (49) toegetreden als mede-aandeelhouder en directeur van Legal People.

Met Onno’s jarenlange juridische en compliance ervaring en afgelopen 6 jaar als adviseur search en selectie voor Legal People en Compliance People, maakt Onno een waardevol deel uit van de leiding van ons bedrijf dat dit jaar haar 25 jarig jubileum viert. Binnen de organisatie is Onno onder meer verantwoordelijk voor het onderdeel Compliance People.

Wijzigingen Wet DBA: duidelijkheid bij inzet ZZP-er via Compliance People

Afgelopen week is bekend geworden dat transitieperiode waarin niet gehandhaafd zou worden in verband met de nieuwe Wet DBA, in elk geval is verlengd tot januari 2018.

Hiermee is de onzekerheid voor veel opdrachtgevers en ZZP-ers nog niet van de baan, want de VAR is reeds afgeschaft en de Wet DBA blijft gelden.

Bij het inzetten van een ZZP-er via Compliance People wordt het risico geminimaliseerd doordat Compliance People inmiddels al wel goedkeuring van de Belastingdienst heeft gekregen voor haar modelovereenkomst van opdracht. Daarnaast monitort Compliance People actief de feitelijke situatie die naast de overeenkomst bepalend is voor het vaststellen van de zelfstandigheid van de ZZP-er.

Als je meer wilt weten over deze boodschap, of meer wilt weten over de dienstverlening van Compliance People, dan kun je altijd contact opnemen met mij of met je vaste contactpersoon bij Legal People.

Onno Verkuyl

overkuyl@legalpeople.nl / 020-5891603

Modelovereenkomst Compliance People krijgt groen licht van Belastingdienst

Compliance People is een label van Legal People en bemiddelt professionele interim-compliance specialisten voor haar opdrachtgevers en handelt op duurzame en verantwoorde wijze. Daarom wordt Compliance People door haar relaties beschouwd als een goede en betrouwbare bemiddelingspartner in de compliance interim-markt.

Compliance People meldt nu met genoegen dat de modelovereenkomst van opdracht die zij gebruikt voor het inzetten van interim-compliance specialisten, na een paar kleine aanvullingen, door de Belastingdienst definitief is goedgekeurd in het licht van de Wet DBA.

Dat betekent dat als interim-compliance specialisten, opdrachtgevers en Compliance People werken volgens de goedgekeurde modelovereenkomst, er geen verplichting ontstaat om loonheffingen te voldoen.

Compliance People houdt tijdens de opdracht actief in de gaten of er nog steeds sprake is van het ontbreken van een gezagsverhouding en of de interim-compliance specialist nog steeds als zelfstandig opdrachtnemer opereert door regelmatig met haar opdrachtgevers en interim-juristen te overleggen en na te gaan op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Dat betekent dat opdrachtgevers en interim-compliance specialisten veilig zaken met Compliance People kunnen blijven doen. Mocht je behoefte hebben aan tijdelijke compliance versterking, dan staan wij graag voor je klaar.

Als je meer wilt weten over de achtergrond of details bij dit bericht, of meer wilt weten over de dienstverlening van Compliance People, dan kun je altijd contact opnemen met mij of met je vaste contactpersoon bij Legal People.

Met vriendelijke groet,

Onno Verkuyl

E: overkuyl@legalpeople.nl
T:  020-5891603

Beknopte achtergrond

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden en heeft de VAR vervangen. De Belastingdienst heeft een factsheet beschikbaar gesteld waarin je precies kunt zien wat de gevolgen hiervan zijn, wat dit voor ZZP-ers en opdrachtgevers betekent en wat van hen wordt verwacht.

Opdrachtgevers en ZZP-ers die via Compliance People werken hoeven hier geen rekening mee te houden aangezien de modelovereenkomst van Compliance People is goedgekeurd door de Belastingdienst en Compliance People tijdens het project vinger aan de pols houdt.